– Jag är helt spak. Detta var verkligen inte väntat. Det är jättehäftigt. Jag känner mig så hedrad och ska göra mitt bästa. Det ska verkligen bli kul att få vara med och verkställa de beslut som vi fattat under kongressen, sa Sophia Andersson när det stod klar att hon valts in i styrelsen.

Så fort det blev paus i diskussionerna tog hon sig ur kongresshallen för att ringa sina föräldrar och berätta. Sophia Andersson har jobbat i mat- och delikatessbutik och har ett förflutet inom såväl lokala som centrala ungdomskommittén. Att ungdomsfrågor är något Sophia Andersson tänker strida för i förbundsstyrelsen är föga förvånande. Men förutom det är den facklig-politiska samverkan viktig för henne.

– Vi ska absolut ha ett samarbete. Men formerna för hur arbetet  ska se ut är en fråga som behöver diskuteras, säger Sophia Andersson som också sitter i kommunfullmäktige för Socialdemokraterna i Solna.

Övriga nya i förbundsstyrelsen är Annika de Klonia, nyvald ordförande för Stockholms- och Gotlandsavdelningen, Jessica Samuelsson, nyvald ordförande för Göteborgsavdelningen, Daniel Tillgren från Västerås och Tommie Hägg från Halmstad.

Utöver detta omvaldes Melinda Hedström från Umeå, Anders Rydahl från Sundsvall och Therese Möller från Malmö. Marie Söderqvist från avdelning i Jönköping, valdes också in. Hon har tidigare suttit som suppleant.

Valet till förbundsstyrelsen gjordes utan strid. Kongressen godtog valberedningens förslag rakt av.

Fem av ledamöterna kommer från butik, tre från lager och en från folkrörelsen. Sex är kvinnor och tre är män. Utöver de nio består förbundsstyrelsen av ordförande, förste och andre vice ordförande, samt en personalrepresentant och en representant för Centrala ungdomskommittén.