Mattias Kvickström från stockholmsavdelningen målade upp bilden av hur man i tv-programmet ”Lyxfällan” klipper sönder de kreditkort som är roten till de stora skulderna.
– Så ser man Handelskortet och programledaren som säger: ”har ditt fackförbund gjort detta mot dig”, sa Mattias Kvickström.  

Magdalena Lundberg från Borlängeavdelningen ansåg att Handels ska arbeta för att höja lönerna, inte med att låna ut pengar till medlemmar.
Andra ombud som Enis Elezi och Jill Erlander, båda från Malmöavdelningen, ville ha kvar krediten. De hävdade egenansvar och att kreditkort gör att kontanthandeln minskar, något som Handels kämpar hårt för.

Förbundsstyrelsen garanterade att prövningen för att få kredit på Handelskortet är hård – och att hela syftet med kortet är att medlemmar inte ska tvingas skuldsätta sig med dyra krediter, så som sms-lån, om de snabbt behöver en mindre summa pengar för att exempelvis köpa nya glasögon eller en ny tvättmaskin. Dessutom menade förbundsstyrelsen att villkoren för kredit är bland de bästa på marknaden, exempelvis är de första 55 dagarna räntefria.

Till slut gick kongressen på förbundsstyrelsen linje och möjligheten att få kredit på Handelskortet behålls.

Det gjorde den också angående medlemsförsäkringarna. Flera kongressombud var uppe i talarstolen för att få Handels att teckna alla de försäkringar som LO-kongressen 2004 fattat beslut om att LO-förbunden ska ha. Men svaret blev som förra kongressen – att det helt enkelt inte finns ekonomiska möjligheter. Och i dagsläget, när medlemmar lämnar förbundet för att medlemskapet är för dyrt, är det inte försvarbart att höja avgiften för att kunna teckna alla försäkringar som LO-paketet innehåller. Något flera talare höll med om.

Johanna Berntsson från Göteborgsavdelningen menade att Handels inte på några villkor kan höja medlemsavgiften.
– Vi har redan förlorat slaget om min generation, 80-talisterna. Vi har inte råd att schabbla bort 90-talisterna också, sa hon.

Fotnot: Handelskortet är ett medlemskort som alla medlemmar får. Det kan användas för att få medlemsförmåner, som betalkort och, efter prövning från banken, som kreditkort.