– Vi får inte sätta upp administrativa hinder, och bli alltför egoistiska mot varandra så att vi tappar ungdomarna, sa hon.

Det var under den efterföljande frågestunden som Wanja Lundby Wedin pratade sig varm för ett gemensamt medlemskap i LO-förbunden eftersom många, främst unga, jobbar i olika branscher samtidigt.

Resten av talet ägnade hon bland annat åt att kritisera de anställningar där personal blir inkallad via sms med kort varsel.
– Fullkomligt ovärdigt. Det är inget som skiljer detta från 30-talet när man stod i kö utanför Arbetsförmedlingen som daglönare och väntade på att få jobb för dagen.
Det låga medlemsantalet bland anställda på bemanningsföretag tog hon upp, med viss kritik mot sin egen organisation.
– De mest utsatta har vi inte lyckats organisera. Ibland fastnar vi i en facklig intern konflikt om vilket förbund som ska organisera dem. Vi måste ha en så pass öppenhet mellan LO:s förbund.

Senare under Handels kongress ska ombuden ta ställning till en motion om att tillsätta en arbetsgrupp inom LO och TCO som ska titta på frågan om gränsöverskridande kollektivavtal. Förbundsstyrelsen föreslår avslag.