– När löntagarna har det bra är det också bra för samhället, sa Håkan Juholt i sitt tal.

Han kritiserade finansminister Anders Borg som lagt sig i avtalsrörelsen genom att säga att ingångslönerna i lågavlönade branscher som omsorgen är för höga.
– Regeringen har sänkt skatterna för dem som tjänar mest och säger till dem som tjänar minst att de tjänar för mycket. Det är inget annat än oförskämt!

I en frågestund lovade han kongressdeltagarna att S ska verka för en lagstadgad rätt till heltid. Han lovade att titta närmare på de förslag i bemanningsfrågan som kongressen beslutat om. Men han gjorde inte tummen upp för Handels beslut att verka för sex timmars arbetsdag.
– Viktigast är att se till att arbetsmiljön är så bra att alla kan jobba kvar till pensionen.

Till Handelsnytt sa Håkan Juholt efteråt att han vill utveckla den facklig-politiska samverkan.
– Bandet mellan socialdemokratin och fackföreningsrörelsen är starkt i och med våra värderingar. Det utmanas inte genom Handels kongressbeslut att även påverka andra partier, bedyrade Juholt.
– Men samverkan behöver verktyg, och inte bara högtidstal. Socialdemokraterna och Handels kan göra saker tillsammans, som att göra arbetsplatserna i handeln klimatsmarta.

Håkan Juholt tror att politiker behöver lära sig mer om vilka som är fackets viktiga frågor. Han avfärdade partikollegan Thomas Bodströms förslag att kapa socialdemokraternas band till LO, men vill bredda samarbetet till att även omfatta tjänstemannagrupper.
– Det finns människor i tjänstemannayrken som är mycket utsatta, till exempel de som jobbar på callcenter. Vi vill driva en politik som utgår från vad löntagarna vill ha.