Debatten om bemanningsfrågan har tidigare präglats av motsättningar och krav på förbud. Av detta märktes dock föga i de konkreta förslag som kongressen skulle ta ställning till.

Ändå var känslorna starka och ordningsfrågorna avlöste varandra, under fredagen. Fram emot natten beslöt kongressen att skjuta upp frågan till nästa dag. Men då gick det relativt fort att fatta beslut. När redaktionsutskottet kom tillbaka med en text som kongressen skulle ta ställning till, blev det rungande ja och stormande applåder från en enig kongress.

Kongressombuden, främst representerade av lagerarbetare från Lagena, Ica och Coop, fick igenom kravet på att den fackliga vetorätten i medbestämmandelagen måste stärkas. Som Patrik Olofsson, från Lagena, uttryckte det för att kunna ”dra i handbromsen” vid inhyrning. Dessutom ska Handels verka för att lagen om anställningsskydd skärps, så att arbetsgivare inte kan kringgå rätten till återanställning. Vidare ska Handels verka för att lagen om privat arbetsförmedling ses över.

Frågan om användandet av vikariepooler hamnade dock i skymundan, trots starka inlägg från Jill Erlander och Jenny-Anne Myrberg, båda från H&M i Lund.

– I jämförelse med vikariepoolerna verkar det trevligt att jobba på ett bemanningsföretag. I vikariepoolerna är du inte anställd mellan jobb, du har då ingen inkomst och du har varken sjuklön eller försäkringar. Det är en riktigt usel anställningsform, sa Jill Erlander.

Men hennes och Jenny-Anne Myrbergs krav på att vikariepoolerna ska minska gick inte igenom. Förbundsstyrelsen svar var att användandet av poolerna ska ses över, men att det i dagsläget inte går att förbjuda dem då användningen ser olika ut och kongressen höll med.

– Däremot kommer vi naturligtvis att agera kraftfullt mot den situation ni beskriver, sa Thomas Holm, ombudsman på Förbundskontoret.