Anders Hillboms motion om att utreda Handels arbete med att påverka politiken mötte motstånd från flera debattörer. De pekade på fackföreningsrörelsen historiska band till socialdemokratin. Ivrigast var Per Lilja från Örebro.

– Kamrater, förstår ni vad som håller på att hända? Vi håller på att ställa oss utanför och avstå från inflytande! sa han.

– Det handlar om att ligga steget före och utröna alla scenarier för framtiden, förklarade Anders Hillbom.

Han fick stöd från Elin Westerberg från Malmö, som är aktiv miljöpartist.

– Jag förstår sambandet med socialdemokratin, men det går att driva Handels viktiga frågor även i andra partier. Alla medlemmar i Handels är inte socialdemokrater.

Åsa Kratz från förbundsstyrelsen pläderade för att Handels ska vara en självständig röst i politiken och vara öppen för att påverka även i andra sammanhang.

Till slut beslutade kongressen att den facklig-politiska samverkan med Socialdemokraterna ska fortsätta, men att formerna ska utredas och att Handels kan inta en öppnare attityd till andra partier och organisationer.

– Skönt. Nu blir det lättare att värva medlemmar som inte är socialdemokrater, kommenterade Anders Hillbom efter beslutet.