Flera kongressombud ville förbjuda minderåriga att jobba i kassan på grund av den utsatta arbetssituationen. Argumenten var bland annat att risken för rån är som störst i kassan och att det är kassapersonalen som ska kolla legitimation och kanske neka kunden att köpa exempelvis alkohol.

Men kongressen gick på linjen att alla kassaarbeten inte är utsatta. Därmed kan man inte dra alla kassajobb över en kam och ett förbud sätter käppar i hjulet för många unga. Men minderåriga ska aldrig jobba ensamma, de ska inte heller själva se till att åldersgränser vid köp av vissa varor sköts och butiken ska ha slutna kontantsystem.

Kongressen beslutade också att Handels ska jobba för att värdetransportföretag ska banka dagskassan, aldrig anställda.