– Det enda effektiva sättet att få rätt till heltid och lika lön är att dela lika på förldraförsäkringen, argumenterade Emma Almgren, Stockholm, en av dem som köade till  talarstolen.

Frågan var uppe vid kongressen 2006 också, då beslöt man att jobba för en tredelad försäkring, men tudelad ”på sikt”. Nu var det dags.

Och det var många som ville ge sitt stöd till förbundsstyrelsens förslag om att Handels ska verka för en tudelad föräldraförsäkring.
Flera män var uppe och berättade hur svårt det varit att få gehör på jobbet för att vara ledig. Ett kvinnligt ombud berättade hur hon var hemma i tio år med sina tre barn och önskar att hennes man kunnat dela det, eftersom han som en följd av det har mycket sämre kontakt med barnen.

Bara ett par talare hade invändningar: föräldrarna kanske inte kan dela lika och måste få bestämma själv, tyckte någon. Och de ensamstående då, dem har ni inte tänkt på, invände en annan.

Kongressen la då till ett stycke om att för ensamstående föräldrar ska 360 dagar av föräldraförsäkringen vara semesterlönegrundande. Sen klubbades förslaget till långa och varma applåder.