Hur många timmar ska handelsanställda jobba 2011?

Sofia  

Svar: Hur många timmar man ska arbeta under 2011 bestäms utifrån vilket arbetstidsmått man har i sitt anställningskontrakt. Om butiken omfattas av kollektivavtal (detaljhandelsavtalet) spelar det också roll om man arbetar i en butik som har öppet färre än 7 dagar per vecka (§4a) eller 7 dagar per vecka (§4b).

För butiker som har öppet färre än 7 dagar per vecka är ordinarie arbetstid för heltidsanställd i genomsnitt under året 40 timmar per helgfri vecka. Handels och Svensk Handel räknar varje år fram årsarbetstiden och för 2011 är årsarbetstiden för heltidsanställd 2004 timmar netto.

För butiker som har öppet 7 dagar per vecka räknas inte fram någon årsarbetstid. Istället gäller att man som heltidsanställd i genomsnitt ska arbeta 38 timmar och 15 minuter per vecka. Arbetstiden beräknas i genomsnitt och läggs ut i perioder om högst 52 veckor. Denna regel gäller även som huvudregel i de kooperativa butiksavtalen.