Vad ska Handels göra när ett rån inträffat?
– Vi ska besöka alla råndrabbade butiker. Men det är inte alltid lätt att få reda på var rån skett. Många ombudsmän använder medier, ibland hör medlemmar, arbetsgivare eller polisen av sig.
– När vi gör besöken vill vi se hur omhändertagandet varit, och vi ska fylla i en checklista om bland annat säkerhetsnivån.

Hur duktiga är ni på att besöka råndrabbade butiker?
– Nära 100 ombudsmän fyllde i checklistan under 2010 (drygt 900 butiksrån anmäldes, reds anm). Men jag är säker på att fler besök gjordes, många gör det utan att fylla i listan.

Vad kan ni göra för att öka antalet besök?
– Ombudsmännen måste se till att ha redskap för att få information om inträffade rån.

Vad tycker du om samarbetet mellan Handels och BOJ i Värmland?
– Jag tror och hoppas på det. En rånutsatt behöver prata med någon som har förståelse, också när vännerna eller kollegorna kanske inte orkar lyssna mer. Det här är ett litet frö som kan utvecklas till något större. Nu är det viktigt att det blir tillräckligt känt.