I början av maj hade Handels och Brottsofferjouren, BOJ, i Värmland en uppstartskonferens. Tanken är att få ihop ett nätverk med butiksanställda som sprider information om jouren på arbetsplatserna.

Efter det hoppas de inblandade att en del blir stödpersoner, och att man får igång en riktad stödverksamhet för rån-, hot- och våldsutsatta inom handeln.
– Det har vi för våldsutsatta kvinnor, där stödpersonerna har spetskompetens. Detta kan bli en liknande grej, säger Petra Lindroos Jonasson på BOJ Östra Värmland.

Handels och BOJ betonar att detta inte ska ersätta arbetsgivarens insatser, utan vara ett komplement. Och att det förebyggande arbetet inte får bli lidande.
– Samarbetet med BOJ är ett försöksprojekt i avdelningen. Om det faller väl ut kan det spridas inom Handels, säger Fredrik Wimborn, Handelsombudsman i Värmland.