Arbetsmiljöverket inspekterade 400 arbetsplatser i Malmö under tre veckor i maj, i insatsen ”Säkert i Malmö”. Nära 200 av besöken gjordes butiker, såsom närbutiker och ur- och guldsmedsaffärer med upp till nio anställda.

Sju av tio butiker fick krav om att jobba bättre med att förebygga rån, hot och våld. Det vanligaste kravet handlade om att jobba mer med riskbedömningar, till exempel att gå runt i butiken med en checklista.

– Glädjande nog har många anställda gått utbildningen ”Säker i butik”, och vi ser att fler butiker har kameraövervakning och larmmöjligheter. Medvetenheten ökar kring frågorna och det kan nog Handels, Svensk Handel och vi ta åt oss äran för. Men fortsatta ansträngningar behövs. Det är viktigt att anställda och skyddsombud får delta i det arbetet, säger Mats Ryderheim, chef för Arbetsmiljöverkets distrikt Malmö.

Sett till alla 400 kontrollerade arbetsplatser, exempelvis polis och fritidsgårdar, fick sju av tio krav på säkerhetsåtgärder också bland dem.

Läs tidigare artikel