Det handlar om statsskicket, hur vårt demokratiska samhälle är uppbyggt och hur våra skatter hanteras.

Helt oavsett vad kungen har för sig när han är på krogen, är statsskicket något som angår oss alla. Så som det är idag kan riksdagen inte granska vad statschefen har för sig, inte ta reda på hur hovet och kungafamiljen använder sitt apanage på cirka 60 miljoner kronor per år, som vi svenskar betalar med skattetn, inte ställa statschefen kungen till svars för sina handlingar eftersom han har immunitet.

Det är ovärdigt ett demokratiskt samhälle, där en folkvald riksdag har makten och dit vi alla bidrar genom att betala skatt.

Ett av de beslut Handels nyss avslutade kongress tog var att verka för att monarkin avskaffas. Och visst är det odemokratiskt att ha ett statsskick där någon ärver sitt ämbete. Hur kan man bestämma att någon är bäst lämpad att göra något bara för att den tillhör en viss familj?

Men, hur obegripligt det än är för oss som tycker annorlunda, har monarkin ett starkt stöd i vårt land. Och så länge den finns kvar måste åtminstone formerna ses över och anpassas till ett modernt samhälle.

Häromdagen lyfte socialdemokraten Sven-Erik Österberg frågan. Han sitter i riksdagens konstitutionsutskott, som har till uppgift att granska regeringen. Något motsvarande organ som kan granska statschefen finns alltså inte. Sven-Erik Österberg vill att en parlamentarisk utredning lägger förslag på en större öppenhet när det gäller kungens apanage. Händer inte det så kommer S att lägga ett sånt förslag i en motion i riksdagen i höst. I så fall har uppståndelsen på senare tid runt kungafamiljen i alla fall haft något gott med sig.

Fotnot: Apanaget till hovet är ungefär 120 miljoner kronor per år, varav häflten går till kungafamiljen och häften till hovet. Dessutom går en ungefär lika stor summa som apanaget till Statens fastighetsverk för skötsel av de kungliga slotten.