Malmö stad har dragit tillbaka 100 praktikplatser inom ramen för projektet Ung i Sommar efter protester från Handels . Ungefär 20 av platserna var tänkta för unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar eller trassliga hemförhållanden.
– Jag blev lite chockad faktiskt. Vi har ju haft det här i flera år och det har funkat jättebra, säger Jerry Rosengren, handlare på Ica Malmbrgs Mobilia, som skulle ha haft två praktikanter från projektet.
Han har sett det som ett bra sätt att hjälpa ungdomar och ge dem en inblick i arbetslivet.

Men Handels motsätter sig av princip alla former av praktik på sommaren. Bland annat för att det kan konkurrera med arbetslösa som behöver sommarjobb.
– Inga praktikanter på sommarlov och jullov. Visst skulle man kunna göra undantag för de här med särskilda behov, men sen kommer nästa grupp. De som får praktik är ju nästan alltid personer med någon form av problem. Var ska man dra gränsen? säger Susanne Pohjola, ombudsman i Malmö.

Susanne Pohjola ställer sig också tveksam till att ungdomarna får det stöd de behöver under semestrarna.
– Vi tror att det finns risk för att de utnyttjas. Och får man verkligen rätt handledning som praktikant när halva ordinarie arbetsstyrkan är borta? säger hon.

Jerry Rosengren på Ica Kvantum håller inte med. Han menar att semestrarna planeras långt innan han vet vilka som kommer att praktisera på butiken.
– Och det är ju så med praktikanter att de inte alltid ens dyker upp. Och även om de är här så tar det ju tid att lära sig saker. Det är ofta mer jobb att ha dem än vad det är en hjälp. Att säga att de konkurerar med anställningar tycker jag är att underskatta jobben i vår bransch.
Och att ungdomar med särskilda behov inte skulle kunna få det stöd de behöver tror han inte heller på när det gäller hans butik.
– Vi är ju hundra anställda. Alla ordinarie är ju inte på semester samtidigt. Så det finns ju alltid folk som kan hjälpa. Nej, jag tycker det är lite synd att det har blivit så här, säger han.