– De har lämnat in tydliga och bra kartor över hur kamerorna ska sitta och vi är nöjda med det vi sett. Syftet ska ju vara att minimera risken för att de anställda utsätts för brott, säger Pia Tschofen, förste ombudsman på Handels avdelning i Kristianstad.

Pia Tschofen säger att det är viktigt att kameror av det här slaget sätts ut så att det inte kan kränka de anställdas integritet, till exempel genom att filma personalutrymmen. Lidl har tidigare fått kritik för sin övervakning från flera håll just för att det ansetts integritetskränkande.
– Men i det här fallet har Lidl verkligen skött sig, säger Pia Tschofen.