Två och ett halvt år efter att hon gått med i facket valdes Elin Westerberg av kongressen till första suppleant för styrelseledamoten Therese Möller. 25-åriga Elin Westerberg är Handelsombud på Coop Forum i Malmö, suppleant i avdelningens styrelse och ledamot i centrala ungdomskommittén. Men hon har också flera förtroendeuppdrag för Miljöpartiet, bland annat vice ordförande i en stadsdelsnämnd i Malmö.

Hon anser att det har stort symbolvärde att en miljöpartist kan väljas till viktiga förtroendeposter inom Handels.
– I det långa loppet kommer vi att kunna locka fler medlemmar till facket när människor ser att inte alla måste vara socialdemokrater. Det är stort, säger Elin Westerberg.

Hon välkomnar kongressens beslut att se över formerna för den facklig-politiska samverkan med Socialdemokraterna och att självständigt påverka både S och andra partier.
– Det är ett jättebra beslut och ett lagom steg att ta. Inte så stort att det skrämmer dem som är socialdemokrater, men det gör att andra kan känna sig mer välkomna.

Elin Westerberg anser inte att facket helt ska bryta med socialdemokratin men vill gärna se en större öppenhet mot andra partier.
– Jag förstår att förbundet behöver driva frågor politiskt, men det är inte skrivet i sten att det alltid ska vara genom Socialdemokraterna. Både Vänsterpartiet och Miljöpartiet driver frågor som är viktiga för fackets medlemmar.

Själv känner hon starkt stöd från sin egen avdelning i Malmö, men har ofta blivit ifrågasatt på bland annat fackliga kurser.
– Några kursledare har verkligen köttat ner mig, ganska opedagogiskt. Det är intressant att lära sig om ideologi och arbetarrörelsens historia, men verkligheten ser annorlunda ut i dag. Det borde slå igenom på utbildningarna också.