Omkring 70 Folksamombud som ansetts sälja för lite har under våren fått en prövoperiod på tio veckor för att visa vad de går för. Ett 30-tal klarade kraven för att placeras i bolagets omställningsprojekt och får därmed vara kvar till och med 2012. Några har slutat självmant, och övriga 33 ombud har sagts upp från den 1 juni.

Uppsägningarna sker enligt avtalsturlista som baseras på prestation och alltså helt utan hänsyn till turordning enligt las. I praktiken har de heller ingen rätt till återanställning eftersom inga nya ombud kommer att anställas.

– På det här sättet har vi räddat så många som möjligt. Annars hade risken varit att alla blivit uppsagda, kommenterar Börje Enander, ordförande i Handels centrala fackliga rådsgrupp inom Folksam.

Drygt 100 Folksamombud finns nu i omställningsprojektet. De som inte fått nya jobb när projektet löper ut efter nästa år riskerar att sägas upp. Börje Enander hoppas att så många som möjligt ska få plats i den nya organisationen som ännu inte är fullt bemannad.

– Vi har fått löfte att arbetsgivaren framåt höstkanten ska se över vilka som kan plockas upp. Jag tycker att fler kunde få chansen, säger Börje Enander.

Bodil Berger Åström, Folksamombud från Kramfors, var hoppfull inför nyordningen men har ännu inte fått någon ny heltidstjänst. För närvarande jobbar hon deltid som telesäljare av sakförsäkringar på Folksams kontor i Kramfors och fortsätter att sälja livförsäkringar på ledig tid som Folksamombud.

– Min månadsinkomst har minskat med en tredjedel på grund av nya regler. Det är tufft, men jag hoppas fortfarande få en fast tjänst efter sommaren.

 

Ny organisation

Folksamombud avskaffas

Från 1 mars gäller en ny organisation för försäkringssäljare och rådgivare i Folksam där tidigare 500 säljare blir 300. Företaget avskaffar sina 250 "Folksamombud". Dessa har fått konkurrera med Folksams heltidssäljare om de nya tjänsterna. Ombud som inte har fått fast tjänst har placerats i ett omställningsprojekt. Men arbetsgivaren ställer prestationskrav även för att vara med i projektet. De som inte lyckats kvalificera sig har nu sagts upp.