Anställda på fackförbundet Byggnads avdelningskontor i Gävle har under flera år behandlats illa av en chef, hävdar Handels som företräder kontoristerna.

– De har utsatts för alla möjliga kränkningar, härskartekniker och skuldbeläggande, säger Handels ombudsman Poul-Erik Jensen.

Han har påtalat problemen för både Byggnads avdelningsstyrelse och förbundskontor, men utan resultat. I slutet av maj lämnade han en skrivelse till Arbetsmiljöverket med krav på åtgärder i arbetsmiljön. Kort därefter varslade Byggnads en av kontoristerna om uppsägning på grund av arbetsbrist.

– De har ingen rätt att säga upp vår medlem. De har inte heller erbjudit henne omplacering, trots att en kontorist med samma arbetsuppgifter i Dalarna går i pension i början av nästa år.

Byggnads och Handels ska förhandla om uppsägningen i morgon, onsdag. Svar till Arbetsmiljöverket om hur arbetsmiljön förbättrats ska lämnas i mitten av juli. Poul-Erik Jensen är starkt kritisk till hur kollegerna i Byggnads har hanterat situationen.

– Byggnads har agerat vedervärdigt. Så här ska en facklig organisation inte bete sig. De ska verka för en god psykosocial arbetsmiljö, inte hålla på med sånt här trams.

Ordföranden i Byggnads Gästrikeavdelning, Lars Lundberg, vill inte kommentera saken i Handelsnytt före förhandlingen.
Till LO-Tidningen har han dock sagt att uppgifterna om psykosociala arbetsmiljöproblem är gripna ur luften. Uppsägningen av kontoristen beror enligt Lars Lundberg på en omorganisation och inte har något samband med anmälan till Arbetsmiljöverket.

Normal021falsefalsefalseSVX-NONEX-NONE