LO:s avtalsråd hade i veckan sitt sista möte före sommaruppehållet.
– Vi har en råskiss klar, men alla krav bestäms i ett paket i augusti, säger Handels avtalssekreterare John Haataja.

Handels vill att LO-förbunden gemensamt ska kräva tryggare jobb genom någon form av begränsning av arbetsgivarnas användning av visstidsanställningar och bemanningsföretag.

En annan hjärtefråga är en jämställdhetspott som tillåter högre lönekrav i kvinnodominerade låglönebranscher som detaljhandeln. Den typen av LO-gemensamma låglönesatsningar försvåras enligt vissa bedömare av det nya industriavtal som nyligen slutits mellan fack och arbetsgivare i industrin. Transport reserverade sig i LO-styrelsen mot avtalet, och Pappers har vägrat att skriva under det. Men enligt John Haatja är industriavtalet inget hinder för LO-samordningen.
– Det spökar inte för oss. Jag skulle bli mycket förvånad om LO-samordningen inte innehåller en jämställdhetspott, säger han.

LO:s gemensamma avtalskrav fastställs av LO:s representantskap den 29 augusti. Avtalsförhandlingar för industrin inleds under hösten. Handels börjar förhandla med Svensk Handel i januari 2012. Nuvarande avtal löper ut 31 mars.