Liksom på H&M finns på vissa Ikea-varuhus en pool med anställda som inte är garanterade några timmar, utan kan kallas in med kort varsel. Nu pågår ett projekt inom Handels för att öka de Ikea-anställdas timmar. Projektledare Peter Persson tycker att arbetet varit framgångsrikt.
– Det rullar på ganska friskt. Vi är också överens med Ikeas centralledning om att de måste öka kontrakten för att bli en attraktiv arbetsgivare.

En väg till fler timmar är att i stället för att nyanställa eller ta in behovsanställda när anställda slutar, erbjuda befintlig personal fler timmar. Varuhus har också börjat med kombinerade tjänster, så att personal kan jobba på flera avdelningar.

Senaste Ikea-öppningen var i Västerås i april, där varuhuset flyttade från Hälla till Erikslund. Fler personer är nu anställda, men om de har fått fler timmar är oklart. Fackklubben har inga siffror över andelen heltid, deltid och behovsanställda.