H&M:s fastpool startade i Stockholm september 2006. Det finns ett fackligt missnöje i landet, vilket Handelsnytt tidigare skrivit om. Enligt siffror från Handels arbetade de i poolen drygt 178 000 timmar 2010. Det motsvarar nästan 1 100 heltider. Facket utreder nu om detta bryter mot lagens och kollektivavtalets regler om deltidares förtur till lediga timmar.

Jannika Fahlander på Handels förbundskontor tycker att utvecklingen är oroväckande och ser inga tecken på en minskning av poolen.
– Det är ett utnyttjande av människor som har en längtan efter att jobba på H&M, som ser sin chans via fastpool men inte är garanterade enenda timme. Det var jätteviktigt att frågan uppmärksammades på kongressen, och att det beslutades att frågan ska ses över, säger hon.

H&M vill inte gå in i detalj på Handelsnytts frågor. Företaget svarar via mejl att man har kontinuerliga uppföljningar med fackliga representanter om fastpool, och att man vill hålla diskussionerna internt.