Det säger Susanna Gideonsson, första vice ordförande i Handels styrelse, som bland annat sneglar en gnutta avundsjukt på industrin.
– Där har man helt andra möjligheter till olika former av kompetensutveckling. Det finns positiva exempel även inom handeln, exempelvis ett mentorskapsprogram för kvinnliga Handelsmedlemmar inom kooperationen som vi kan genomföra tack vare en pott för kompetensutveckling som vi förhandlade till oss i slutet av 1990-talet.
Varför är andelen kvinnliga butikschefer så låg?
– Jag tror inte att allt kan skyllas på strukturer i samhället, även om det förstås är en del av förklaringen. Men jag möter alltför ofta kvinnliga medlemmar som har förutsättningar att göra karriär men som sätter upp hinder för sig själva. Jag önskar att fler vågar ta chansen.
Kommer de stora kedjornas ambitioner för en jämnare könsfördelning att ge resultat?
– Ja, det tror jag. Men det kommer nog inte att gå snabbt. Jag är mer orolig för medlemmar i mindre butiker och hur man ska skapa ett tryck i den här frågan på små arbetsplatser
Strukturproblem
Annika de Klonia, Ica-anställd och nyvald i Handels förbundsstyrelse, pekar på ett strukturellt problem inom dagligvaruhandeln.
– Det finns en kultur av att de anställda ska stå med mössan i handen och vara beroende av arbetsgivarens välvilja när det gäller kompetensutveckling och karriärmöjligheter, säger hon
– Så har det alltid varit under mina 37 år i branschen och det känns djupt otillfredsställande.