– Men det kommer att ta tid, säger Anders Hallgren, förbundssekreterare på Ica-handlarnas förbund.
– Inom en tioårsperiod räknar vi med tydliga resultat. I ett första steg har vi genom en stipendiesatsning ökat andelen kvinnor på vår företagsledarutbildning, FLU, som är ett avgörande steg för att bli Ica-handlare.

En genomgång för några år sedan gav ett förskräckande resultat. Runt 40 procent av deltagarna på butiksledarutbildningen var kvinnor, men i utbildningen till företagsledare var andelen mindre än 10 procent.
– Vi delar nu ut 20 stipendier per år á 20 000 kronor per kvinnlig deltagare och det har ökat andelen kvinnor som går FLU till drygt 30 procent, säger Anders Hallgren.
Finns det ett tryck från kunderna att arbeta med jämställdhet?
– Kanske, men vårt motiv för detta  är nog snarare den egna värdegrunden. Vår verksamhet ska spegla hur samhället i övrigt ser ut med lika många män som kvinnor.
 
Ica är den klart största aktören inom dagligvaruhandeln. Både Axfood och Coop – som konkurrerar om andraplatsen storleksmässigt – har en målsättning om att öka andelen butikschefer till 40 procent.
– Vi kommer att anstränga oss särskilt mycket för att få fler kvinnliga chefer till större butiker och stormarknader. Tyvärr är det så att ju större butiker det handlar om, desto färre kvinnor är det som chefer, säger Marie Nilsson, HR-chef på Coop butiker och stormarknader.

Axfoods målsättning är att nästan fördubbla andelen kvinnliga butikschefer till minst 40 procent om fyra år.
– Det är en lovvärd satsning med en hel del goda inslag som att man mer aktivt försöker slussa in kvinnor i traineeprogram, säger Lars Östberg, arbetstagarrepresentant för Handels i styrelserna för Axfood och Willys.
– Men det jag saknar inom dagligvaruhandeln som helhet är att våga tänka i nya banor. I dag är en butikschefstjänst så krävande att den är svår att kombinera med ett normalt familjeliv och det tror jag skrämmer bort många kvinnor. Om man ser över innehållet i tjänsterna, tror jag att det blir enklare att rekrytera kvinnliga chefer.