Om man har schemalagd arbetstid på deltid med timlön, har man då rätt till någon betald rast och hur lång rast ska man ha med arbetstid från 12–18.15? Jag har sammanlagt 30 minuter obetald rast och tar då 20 min på lunchen och 10 min kafferast på eftermiddagen.  

Rebecca   

Svar: Enligt arbetstidslagen så får man arbeta upp till fem timmar i följd, därefter ska det vara ett avbrott på minst 30 minuter.
Raster är inte betalda och räknas inte in i arbetstiden. Du står heller inte till arbetsgivarens förfogande för arbete under en rast. Du kan välja att gå ifrån arbetsplatsen under en rast.

Paus är betald och ingår i den ordinarie arbetstiden. De ska förläggas regelbundet beroende på vilka behov som finns i just er verksamhet. Detta för att inte utsätta anställda för utmattning och ohälsa. Risken för förslitningsskador och andra arbetsskador ökar ju längre arbetspassen är och om pauserna och rasterna är för få. Återhämtningen är viktig.

Mikael Segel
Ombudsman