Av LO-s senaste årliga om synen på löner och löneskillnader framgår att 80 procent av Handels medlemmar tycker att kvinnor får för dåligt betalt jämfört med män. Samtidigt är det inte Handels medlemmar som sätter den högsta prislappen på kvinnorna i kassan.

Undersökningen är gjord i samarbete mellan LO och Statistiska Centralbyrån och baserar sig på intervjuer med 4685 löntagare inom olika yrken i åldrarna 18-64 år. De har själva fått ange vad de tycker är rimliga löner för kategorierna kassörska, vårdbiträde, industriarbetare, elektriker, lärare, sjuksköterska, civilingenjör, försäljningschef, läkare och verkställande direktör.

Kassörskan, som är lägst avlönad i verkligheten, hamnar också längst ned när det gäller den lön de tillfrågade anser rimlig.
– Kassörskans jobb är relativt okvalificerat om man jämför med de andra kategorierna i undersökningen. Dessutom föreställer man sig nog att det rör sig om en yngre kvinna. Tänker man sig en industriarbetare till exempel, som anses ska ha högre lön, så är det kanske en man som står vid en maskin och har någon form av specialkompetens, säger Mats Larsson, utredare på LO.

Men medlemmar i Byggnads, Transport och Målarna värderar alla kassörskans arbete högre än vad Handels medlemmar gör.  
– Det hänger nog ihop med att de som arbetar inom till exempel byggbranschen tjänar mer själva, medan de som arbetar inom handeln har en mer realistisk bild av löneläget, säger Mats Larsson.

Det faktum att LO-s utredare valt att i undersökningen använda termen kassörska och inte det mer könsneutrala ordet kassabiträde i undersökningen förklarar Mats Larsson med att det är det begrepp man använt sedan åttiotalet.
– Jag vet inte om det skulle påverka attityden om vi bytte, men det kanske vi borde kanske till nästa år, säger han.

Gängse inom handeln är att använda ordet butiksanställd. Få anställda i butik i dag arbetar enbart som kassabiträde.

De tillfrågade är medlemmar i LO, TCO och Saco.
TCO och Sacos medlemmar var över lag mer missnöjda med lönegapet mellan män och kvinnor än LO-medlemmarna. Inom TCO tycker 86 procent att kvinnor får för lite i lön jämfört med männen. Och inom SACO är det 88 procent som tycker gapet är för stort.
– Det beror delvis på att det är vanligare med stora löneskillnader på arbetsplatserna hos dem. Inom LO är arbetsplatserna ofta dominerade av antingen män eller kvinnor.

Fakta:

kvinnors medellön 5 000 kronor lägre

Den faktiska medellönen för kvinnor ligger i genomsnitt 5000 kronor under medellönen för män.  De som av SCB klassas som kassörskors faktiska genomsnittslön är 20400. Rimlig lön anses enligt undersökningen vara 22800.