– När det gäller a-kassan så har jag min uppfattning klar och den ska jag föra fram i utredningen, säger han.
En knepig uppgift för utredningen blir att komma fram till hur a-kassan ska se ut i framtiden. Ska den vara obligatorisk, på samma sätt som sjukförsäkringen?  Det vill regeringen. Eller ska den vara frivillig och nära knuten till facken, som i dag? Det vill LO och Lars-Anders Häggström.
– A-kassan är en viktig del i den svenska modellen, som håller fackets organisationsgrad uppe. För att systemet ska fungera måste man ha jämbördiga parter.
– Om man inför ett obligatorium så överger man den svenska modellen – och den säger man ju att man vill ha kvar.

Men a-kassan måste inte se ut exakt som idag, påpekar Lars-Anders Häggström.
– Man kan göra mycket i ett befintligt system också. Vi kommer till exempel lämna en motion till LO:s kongress om en LO-gemensam kassa.

Lars-Anders Häggström efterträder IF Metalls ordförande Stefan Löfven som avsade sig uppdraget i Socialförsäkringsutredningen på grund av tidsskäl. Men Handels ordförande räknar med att hinna med.
– Det ger oss möjlighet att påverka i en för oss mycket viktig fråga, säger han.

Socialförsäkringsutredningen tillsattes av regeringen för att se över de allmänna försäkringarna vid sjukdom och arbetslöshet. Den är partipolitiskt sammansatt och lämna sitt material 2013.