Den centrala förhandlingen mellan Byggnads och Handels om uppsägningen av en kontorist på Byggnads i Gävle slutade med en uppgörelse.
– Detaljerna är hemliga men det handlar om att vår medlem får förlängd uppsägningstid, säger Handels ombudsman Poul-Erik Jensen.
Byggnads hävdar att kontoristen sagts upp på grund av en omorganisation, men Handels gör gällande att hon har utsatts för allvarlig mobbning av ledningen och att uppsägningen bara är ytterligare en kränkning. Enligt Handels har arbetsklimatet länge varit dåligt och drabbat betydligt fler än den nu uppsagda kontoristen.
I en mycket skarpt formulerad skrivelse till Arbetsmiljöverket begär Handels nu att myndigheten ska tvinga Byggnads att förbättra arbetsmiljön. Bland annat vill Handels att en utomstående expert kartlägger det psykosociala klimatet på arbetsplatsen före omorganisationen.