Vi har måst stanna upp och tänka till. Och inse att idén om alla människors lika värde, en av grundstenarna i ett fritt demokratiskt samhälle, den idén är faktiskt inte självklar för alla.
Nej, att ha främlingsfientliga tankar och ickedemokratiska ideal är inte detsamma som att vara mördare. Och visst har företrädare för sådana politiska partier både i Sverige och Norge tagit avstånd från terrordåden. Men dåden har sitt ursprung i samma människosyn som för inte så länge sedan lät nazismen växa i Europa och utrota människor i stor skala.
De norska terrordåden visar än en gång hur livsviktigt det är att diskutera demokrati, frihet och alla människors lika värde så att idéerna växer sig starkare och starkare, inte tvärtom.
De visar att arbetarrörelsens mål och visioner är lika aktuella idag som för 100 år sedan. Exempelvis Handels stadgar säger att förbundets ska verka för demokrati, jämlikhet och likabehandling. Det innebär att engagera sig och stötta den kampen både i politiken, i andra länder och på hemmaplan.
I det dagliga gnetet för Handels gäller det bland annat att ha stenkoll på jättekoncernen Ikea. Som har en grundare som nu visat sig vara mer aktiv nazist än han tidigare velat tillstå, men som har mångfald bland personalen som sin affärsidé. Vars anställda hos franchisetagare i Turkiet har usla villkor. Men som går att påverka, visar framgångarna i USA, där de anställda på Ikeas underleverantör Swedwood, äntligen kunnat bilda fackförening.