Lars Lundberg vill bemöta uppgifterna från Handels i Gävle om mobbning mot anställda och outhärdligt arbetsklimat på Byggnads avdelningskontor i staden (se tidigare artiklar).
– Handels i Gävleborg driver en osaklig, lögnaktig och kränkande mediekampanj mot Gästriklands byggnadsarbetare, hävdar Lars Lundberg.

Han pekar på att tvisten mellan Handels och Byggnads om uppsägningen av en kontorist löstes i centrala förhandlingar i mitten av augusti. Byggnads och Handels enades då om att uppsägningen står fast men att kontoristen får förlängd uppsägningstid.

Efter förhandlingen skickade Handels en skrivelse till Arbetsmiljöverket där det talas om mobbning och trakasserier mot anställda. Handels kräver att den psykosociala arbetsmiljön vid Byggnads kontor ska utredas av en utomstående expert.
– Det begärde de redan för ett år sedan och en sådan utredning gjordes då. Nu välkomnar vi Arbetsmiljöverket till vårt kontor för inspektion så att vi kan få ett slut på det här, säger Lars Lundberg.