– En ganska häftig utveckling, säger Karin Jungerhem, ombudsman på Handels förbundskontor.

Sedan ett och ett halvt år driver facket ett projekt för att öka arbetstiden för anställda på Ikeas varuhus. Nu kan man se att andelen timmar som går till så kallade behovare, som inte har några fasta timmar på kontrakt utan rings in när behov uppstår, har minskat från 18 till 7 procent. Och på varuhusen i Haparanda, Kalmar och Örebro har man lyckats med att minst 70 procent av de tillsvidareanställda inom Handels avtalsområde har minst 32 timmar på kontrakt. Sett till alla varuhus är den siffran drygt 56 procent.

Marcus Lindner, klubbordförande på Ikea i Örebro, tycker att framgångsfaktorn är att hitta ett gemensamt synsätt mellan facket och arbetsgivaren.
– Det räcker inte med att facket tycker att de anställda ska ha fler timmar.

Tillsammans har parterna kommit fram till att i större utsträckning ge lediga timmar till deltidare i stället för att ta in ny personal, när någon slutar. Det råder i princip anställningsstopp. Personalen har också utbildats så att de kan jobba på flera avdelningar. Det finns också ett resursteam på fem fast anställda med minst 32 timmar som hoppar in på avdelningar med vakanser.
– Att ringa in personal vid till exempel sjukdom förekommer inte längre, säger Marcus Lindner.

Facket och arbetsgivaren ser flera vinster med högre kontrakt – de anställda och därmed kompetensen stannar längre. Och man slipper lägga tid och pengar på att ringa in personal och lära upp nya.

Fackets mål att öka timmarna 

• 144 personer var 31 juli anställda inom Handels avtalsområde på Ikea i Örebro.
• 97 var tillsvidareanställda, 10 behovare, 37 personer hade en annan typ av tidsbegränsad anställning.
• 28 var tillsvidareanställda på heltid, 72 var tillsvidareanställda på minst 32 timmar.

• Handels har ett projekt inom Ikea under namnet Ordning och reda. Målet är att de anställda ska få fler timmar på kontrakt, att samarbetet mellan Ikeas fackklubbar ökar och medlemmar värvas.

• Om man räknar in alla anställda, också tjänstemän och restaurangpersonal, har fem Ikeavaruhus lyckats få till att minst 70 procent är tillsvidareanställda på 32 timmar eller mer -- Gävle, Haparanda, Kalmar, Sundsvall och Örebro.