Handels har i förhandling med arbetsgivarna AFO och ABF gått med på att avveckla den rörliga tilläggspensionen KTP-R. Avtalet gäller även anställda i SAP, Hyresgästerna och folkrörelserna. Totalt omfattas drygt 3 000 medlemmar i Handels.

– Det blir en försämring, men det skulle ha blivit orimligt dyrt att behålla det gamla systemet, säger Elsie Mann som förhandlat för Handels.
Den rörliga tilläggspensionen slopas 2017. Särskilda övergångsbestämmelser gäller för anställda som är födda mellan 1955 och 1960.

Facket och arbetsgivarna har också enats om en ny pensionsplan för anställda födda 1984 och senare. Den nya tjänstepensionen är helt premiebestämd, det vill säga den anställdes framtida pension beror på hur mycket pengar som betalas in och hur stor avkastningen blir.