Jag undrar hur det fungerar med midsommarafton. Jag är heltidsanställd 40 timmar/vecka. När midsommarafton inträffade i år så hade jag semester. Räknas det då som en vanlig semesterdag eller har Jag betald ledighet och får utnyttja den semesterdagen en annan dag? Butiken hade öppet som vanligt.
Daniel

Svar: Din fråga gäller om midsommarafton räknas som en semesterdag. Jag utgår från att du skulle ha arbetat midsommarafton  och då räknas den som en semesterdag. Arbetsgivaren gör avdrag på lönen, eftersom det är en arbetsskyldig dag. Om du däremot hade
varit ledig midsommarafton, så hade den inte räknats som semesterdag. För anställda som regelbundet arbetar lördagar/söndagar och semesterledigheten är minst 5 dagar så gäller:

*  fridagar som infaller under semesterledigheten, och som inte är lördag eller söndag, räknas som semesterdagar.
* arbetsskyldiga lördagar/söndagar räknas inte som semesterdagar.
* om allmän helgdag, midsommarafton, julafton och nyårsafton infaller på fridagar som inte är en lördag eller söndag,
så räknas dessa inte som semesterdagar.

Om ledigheten är kortare än 5 dagar så räknas arbetsskyldiga dagar, oavsett om det är lördag/söndag, som semesterdagar,
Fridagar räknas inte som semesterdagar.

Jannika Fahlander
ombudsman