– Vi är jättenöjda, säger Jessika Persson som jobbar i butiken.

I somras skrev Handelsnytt om hur anställda på Sovabutiken i Uppsala förväntades fullfölja kundsamtal långt efter stängning, avbryta sina lunchraster för att hjälpa kunder, gå på utbildningar utanför arbetstid och delta i kvällsevenemang – allt utan att få betalt. Dessutom var de anställdas grundlön lägre än vad kollektivavtalet säger. Bara en anställd kom, i sin grundlön, upp till den nivå som kollektivavtalet säger. Då Sova i Uppsala är en av få butiker i kedjan som i dag har avtal kunde Handels inleda förhandlingar med arbetsgivaren.  

Och i dag blev de överens. Sova gör helt om. Anställda får kompensation för utebliven övertidsersättning och ob. Grundlönen höjs i nivå med kollektivavtalets minimilön. Provisionen som de anställda tidigare haft slopas och ob-ersättning införs. Arbetsgivaren har dock flaggat för att de vill ha någon form av provision, men formen för detta kommer att förhandlas fram med facket.
– Arbetsgivaren var mycket tillmötesgående. Det blev plus allt för medlemmarna, säger en nöjd Krister Colde som är ombudsman på Handels i Uppsala och den som förhandlat med Sova.

Sovas vd har inte kunnat ge en kommentar.

Lönevillkor

Grundlön med provision slopas

Anställda på Sova har i dag en grundlön plus en provision på 4-5 000 kronor per månad. Detta ändras från nu och från första september gäller kollektivavtalet.

På gång på andra Sova butiker

Kollektivavtalsdiskussioner inledda

Uppsala är inte den enda Sovabutik med dåliga arbetsvillkor. I somras avslöjade Dagens Nyheter odrägliga arbetsförhållandena på butikerna, främst i Stockholmstrakten. Sovas ledning kontaktade då Handels för att diskutera kollektivavtal för landets samtliga 33 butiker, i dag har endast nio avtal, varav Uppsala är en.