Kvinnan, som jobbat på Polarn O. Pyret i 11 år, hade en visstidsanställning på 35 timmar per vecka. När Polarn O. Pyret ville skära ned på den totala arbetstiden i Halmstadsbutiken med drygt 2 timmar beslöt man att organisera om arbetstiderna. Kvinnans arbetstid minskades då med 10 timmar. De timmar som blev över gavs åt en arbetskamrat som inte varit anställd lika länge. Men kvinnan inte gick med på förändringen. Då sades hon upp på grund av arbetsbrist.  

Polarn O. Pyret har motiverat timomläggningen med att det ska bli mindre ensamarbete i butiken och att de som jobbar där ska ha mer kontinuerlig kontakt med butikschefen.

Handels menar att det inte finns någon grund för att flytta timmar mellan anställda på det här sättet. Därför stämmer man Polarn O. Pyret i Arbetsdomstolen.
– Det är runt 60 000 kronor om året den här medlemmen förlorar i inkomst med den här arbetstidsminskningen. Det trots att hon, som har arbetat längst på butiken, skulle ha haft det högsta skyddet enligt las, säger Handels ombudsman Jannika Fahlander.

På Handels är man oroliga för att lagen om anställningsskydd ska urholkas om företag har möjlighet att flytta timmar mellan anställda utan att ta hänsyn till turordningsreglerna, där den med längst anställningstid ska vara den som är bäst skyddad vid arbetsbrist eller omorganisation.
– Det enda som skulle kunna motivera att ge någon med kortare arbetstid företräde är om den en särskild kompetens som den andre saknar. Men så är det inte i det här fallet. Hon som sagts upp har hög kompetens och lång erfarenhet, säger Jannika Fahlander.

Handels har tidigare förlorat mål där man stämt företag som gått förbi reglerna om förtur i las. Ett exempel är fallet med en deltidsanställd på Din Sko i Malmö. Kvinnan var anställd på 24 timmar och fick inte fler trots att en tjänst på 30 timmar frigjordes i samband med att en anställd sa upp sig.  De 30 timmarna drogs i stället ned till 28 och delades på två andra anställda som inte jobbat där lika länge.

Facket var besvikna då. Enligt Jannika Fahlander kan en sådan dom i förlängningen försvaga det stöd i lagstiftningen som ger deltidare rätt till fler timmar.
– Det allvarliga den här gången är att man faktiskt ryckt bort 10 timmar från en befintlig anställning. Om vi inte vinner den här domen då har man urholkat den trygghet i lagstiftningen vi trodde fanns. Då kanske lagen borde ses över, säger Jannika Fahlander.  

 Förutom ersättning för den minskade arbetstiden har Handels begärt allmänt skadestånd till kvinnan på 120 000 kronor.