– Vi ser det som hände som ett angrepp på hela arbetarrörelsen och demokratin i samhället.  Det är samtidigt ett sätt för oss att visa sympati med norska HK som drabbades hårt.  Av de som dödades på Utöya kom tolv från HK, säger Lars-Anders Häggström som ofta har kontakt med sina norska fackliga kollegor.

Och pengarna behövs. Ön genomgår nu en förvandling, dels ska ett minnesmärke byggas, dels ska Utöyas största byggnad, kaféhuset, där många av ungdomarna sköts ihjäl rivas för att sedan byggas upp på nytt.

Fakta om Utöya

Massakern i Norge:

Den 22 juli gick Anders Behring Breivik i land på Utöya och dödade 69 personer. Innan massakern på ungdomslägret exploderade en bomb vid regeringskvarteren i centrala Oslo.

Utöya är det Socialdemokratiska ungdomsförbundet AUF:s kurs- och lägerö.  

Handels skänker sina pengar till SSU:s insamling. I slutet av augusti hade de fått in över en miljon kronor.