– Det är jättebra att man äntligen tar tag i kritiken och inser att det är fel att jobba så mycket, för så låga löner och till och med gratis ibland, säger en tidigare anställd som i dag är sjukskriven på grund av arbetsmiljön i den Sova-butik hon arbetade.

Det var i somras som Dagens Nyheter rapporterade om en sektlik arbetssituation på sängvaruhuset Sova. Bland annat uppmanades anställda att inte vara med i facket, och chefer gjorde klart för personalen att Sova ”bara jobbar med vinnare”. Dessutom fick personalen varken övertidsersättning eller ob och de förväntades gå på kurser och möten utan betalning.

Efter dessa avslöjanden kontaktade Sovas ledning Handels för att diskutera kollektivavtal för kedjans samtliga 33 butiker. I dag har endast nio avtal.  Nu är det alltså klart. Alla butiker ska ha avtal.
– Vi har vuxit fort och de hemmafixade systemen fungerar inte längre. Diskussionerna har varit bra för oss. Det är ett gemensamt beslut, av oss centralt och av franchisetagarna, att Sova ska ha kollektivavtal, säger Sovas vd Anders Davidsson.

Han delar däremot inte tidningarnas rapportering av Sovas arbetsmiljö. Och den utredning om arbetssituationen inom hela koncernen som ledningen utlovat säger Anders Davidsson skulle ha gjorts ändå.
– Sådant gör vi kontinuerligt i samband med medarbetarundersökningar. Jag kan garantera en trygg arbetsmiljö för anställda på Sova, säger han.

På Handels är man nöjd över att avtal nu ska tecknas.
– Det var ett jättebra möte. Ledningen har verkligen tagit till sig kritiken, säger Karin Jungerhem, ombudsman på Handels.

Varför har Handels inte agerat tidigare?
– När vi inte har ögon och öron ute på arbetsplatserna som signalerar till oss att det inte står rätt till kan det bli så att vi inte uppmärksammar problemet. Företaget har växt snabbt under de senast åren och eftersom det är en franschisekedja, med olika ägare, har vi inte fått en samlad bild av situationen, säger Karin Jungerhem.