Strukturomvandlingen är huvudtemat för de forskningsprojekt som Handelns utvecklingsråd (HUR) kommer att ge pengar till nästa vår. 10 miljoner kronor fördelas till forskare som vill analysera exempelvis hur handelns anställda påverkas av internationaliseringen och den tekniska utvecklingen.

– Vi vill inte stoppa strukturomvandlingen utan flyta med den och se till att våra medlemmar överlever, säger Tommy Tillgren som är Handels representant i HUR:s styrelse.
Han pekar på att internationella butikskedjor utvecklar allt mer specialiserade koncept, att nya tjänster växer fram i handeln och att shoppingens betydelse för turismen betonas allt mer.

Tommy Tillgren hoppas att forskningen kan ge svar på hur handelns anställda kan rusta sig för framtiden.
– Utvecklingen ställer nya krav på dem som jobbar i handeln. Det gäller att våra medlemmar får kompetensutveckling, säger han.

Forskare har hösten på sig att söka pengar hos HUR. Tidigt nästa vår meddelas vilka projekt som får finansiering.

Handelns utvecklingsråd

Forskning ska stärka handeln Handelns utvecklingsråd (HUR) är en kollektivavtalsstiftelse vars syfte är att främja forskning för att stärka handeln i Sverige.

Bakom HUR står fack och arbetsgivare inom handeln.

0,3 promille av lönesumman hos alla i branschen som har kollektivavtal avsätts till HUR. Det blir omkring 15 miljoner kronor per år.

Källa: www.hur.nu