I södra och västra Sverige inspekterades under våren drygt 870 arbetsplatser, främst frisersalonger med anställda frisörer. Två tredjedelar av inspektionerna (580 stycken) resulterade i inspektionsmeddelanden med totalt 1 650 krav.
– Vi har haft bra diskussioner med företagarna. De flesta är medvetna om risker med belastningsergonomi, men insikterna var inte lika stora när det gäller kemikalier, säger Arbetsmiljöverkets projektledare Lena Lindskog.

Verkets krav när det gäller kemikaliehanteringen handlar ofta om att göra en riskbedömning: vad innehåller vätskorna, och hur skyddar man sig?
– Det är vanligt med allergier och eksem bland frisörer. Våra krav kan handla om att använda engångshandskar. Om hårfärgning och permanent används ofta kan det behövas ett punktutsug där vätskorna blandas, säger Lena Lindskog.

Vid uppföljningsbesöken på de arbetsplatser som fått anmärkning var bristerna åtgärdade. Inte i ett enda fall har Arbetsmiljöverket gått vidare med föreläggande eller förbud.
– Vi är nöjda med insatsen och gensvaret. Vi tror att vi har minskat riskerna för ohälsa och ökat kunskapen i branschen om arbetsmiljörisker och hur de ska hanteras, säger Lena Lindskog.

Nästa år genomför Arbetsmiljöverket en motsvarande inspektionskampanj på frisörsalonger i norra Sverige.