Pia Nordström och Maud Carlsson har arbetat i Kicksbutiken i 12 år och jobbar i dag 28,67 timmar i veckan. När deras kollega slutade ville de få fler timmar för att komma upp i 30 timmar i veckan.
– Vi var helt säkra på att vi skulle få det.  Vi blev jätteförvånade när det inte blev så, särskilt eftersom det rör sig om så få timmar, säger Pia Nordström och Maud Carlsson håller med.

Trots att det rör sig om få timmar gör förlusten av dem mycket, särskilt för Pia Nordström som är ensamstående och har två tonårsbarn.
– Att förlora runt 700 kronor i månaden märks, säger hon.

När de fick reda på att Kicks skulle anställa en ny person tog Pia Nordström och Maud Carlsson kontakt med facket direkt.
– Vi ville veta vad som gällde och till de deltidare som inte får fler timmar när någon slutar säger vi bara: ring facket. Det är inte att gå bakom arbetsgivarens rygg att ta reda på vad som gäller. Vi trivs jättebra på Kicks. Det är därför vi jobbat så länge här och vill jobba kvar, men vi vill ha fler timmar, säger de båda kvinnorna som är i femtioårsåldern.

I Pia Nordströms och Maud Carlssons fall tolkar fack och arbetsgivare las olika. Handels menar att deltidarnas rätt till heltid ska gå före arbetsgivarens behov av arbetskraft, medan arbetsgivaren menar tvärtom. Nu får domare i arbetsdomstolen avgöra.

Förutom ersättning för uteblivna timmar har Handels begärt allmänt skadestånd till de båda kvinnorna på 50 000 kronor vardera.

Handelsnytt har inte kunnat nå Kicks för en kommentar.

Kicks är inte ensamt

Liknande fall:

Det är just avvägningen mellan arbetsgivarens behov av arbetskraft och organisering och den deltidsanställdes rätt till fler timmar som kan vålla problem. Det är inte bara på Kicks som detta hänt. Läs mer om det nedan.

Fakta

Detta gäller enligt las och avtal Las 25 a §: En deltidsanställd arbetstagare som meddelat sin arbetsgivare att han eller hon vill arbeta fler timmar har företrädesrätt. Förutsättningarna är att arbetsgivaren har behov av arbetskraft och att den anställde har tillräckliga kvalifikationer. Företrädesrätten gäller endast till en anställning där arbetstagaren jobbar.

Detaljhandelsavtalet § 4b mom 4: Vid arbetskraftsbehov
ska i första hand deltidsanställda erbjudas ett högre antal timmar.