Analysföretaget HUI Research (fd Handelns utredningsinstitut) tror i sin nya bedömning att handeln 2011 ökar med 1,5 procent. Så sent som i juni spådde HUI en tillväxt på 2,5 procent. Om den nya prognosen slår in blir tillväxten i handeln 2011 den sämsta sedan krisåret 1996.
– Vi är överraskade att hushållen inte handlar mer trots att de egentligen har gott om pengar, säger HUI:s analytiker Jonas Arnberg.
Denna utveckling var synlig redan i början av året. Konsumenterna tycks ha lagt sina pengar på andra saker än varor i butikerna.
– De har handlat bilar, resor och restaurangbesök men inte detaljhandelsvaror.

Den internationella skuldkrisen ser ut att leda till en ny lågkonjunktur. Konjunkturkänsliga branscher är bland annat de som hänger ihop med den inbromsande bostadsmarknaden, så som möbler, byggvaror och elektronik. Här väntar neddragningar och minskning av personalen. Konkurserna inom handeln ökar just nu mer än i övriga näringslivet, med Onoff som ett typiskt exempel.
– Inom vissa branscher har det rått etableringshysteri. Inom elektronik ska säkert 100 butiker bort, antingen genom konkurser eller att kedjorna stänger butiker. Även sporthandeln, där konkurrensen ökat kommer att drabbas, spår Jonas Arnberg.
Han påpekar att även handeln med kläder och skor är konjunkturkänsliga.
– Många har garderoben full med skor. Det är lätt att låta bli att köpa nya om tiderna blir oroliga.

Trots den vikande konjunkturen tror HUI inte att hösten blir sämre än våren. Att räntan ser ut att bli oförändrad eller sänkt är ett gott tecken. Det finns också tecken på att detaljhandeln börjat bli kontracyklisk, det vill säga går bättre i lågkonjunktur och sämre i högkonjunktur.
– När lågkonjunkturen får folk att minska på restaurangbesöken gynnar det livsmedelshandeln. Även andra delar av handeln kan få en kompensationseffekt när hushållen prioriterar bort andra köp, säger Jonas Arnberg.
Detta gör att 2012 ser ljusare ut. HUI spår att handelns tillväxt då blir 2,5 procent.