Motivet till det är att det ska ge nya jobb. Hur många vill regeringen inte precisera, men siffran 3500 har finansministern hörts säga. 5,4 miljarder kronor för 3500 jobb – det blir en kostnad på 1,5 miljoner kronor för varje jobb det. Sanslöst mycket.

Jämför de 5,4 miljarderna (=5400 miljoner) med några andra poster i budgeten: 750 miljoner kronor för 7500 nya platser i yrkesvux och yrkeshögskolan under två år, eller 533 miljoner till jobb- och utvecklingsgarantin (för unga såväl som andra) eller 443 miljoner kronor till dem som är utförsäkrade, i det omtalade kulturarvslyftet.

Men sättet att skapa jobb genom att sänka en skatt är helt i linje med regeringens ideologi, att omfördela pengar från det allmänna till det privata ägandet. Restaurangmomsen handlar om att omfördela pengar till företagare så att de (kanske) vill anställa några fler. Och att omfördela pengar så att de som ännu inte är företagare vill bli det.

Har man tur så kan det väl bli några nya jobb på köpet. Men för att antalet anställda i restaurangbranschen ska öka i någon större omfattning krävs nog att väldigt många vanliga människor går på restaurang väldigt mycket oftare än de gör idag. Fan tro–t.