Detta då dagens handel är global och därmed transportintensiv. Den berör också alla människor i samhället i rollen som konsument. Mat och andra livsmedel har också stor miljöpåverkan och kemikalieanvändningen är omfattande i många produktkategorier.

Men i stället för att förhålla sig till omvärldens medvetenhet och engagemang i dessa frågor som krav och pålagor bör handeln frivilligt anta utmaningarna. Detta arbete kan också utgöra ett högre syfte med arbetet och därmed skänka mening och samhörighet på arbetsplatser.

Utbildningsinsatser, inspirationsaktiviteter och samarbeten kring lämpliga projekt med ideella organisationer kan vara en väg att få fler inom branschen att intressera sig för dessa framtidskritiska frågor.

Ta reda på vad ditt företag konkret gör inom hållbarhetsområdet och föreslå gärna fördjupad spridning för större delaktighet. När man jobbar gemensamt för ett högre ändamål förstärks relationerna i företaget och ökad tillfredsställelse med arbetet erhålls.

Calaicia