2 000 butiker är målgruppen för Arbetsmiljöverkets kampanj – kvällsöppna livsmedel-, jour- och videobutiker i Stockholm, Göteborg och Malmö med upp till nio anställda.
– För de här butikerna är arbetsmiljöfrågor inte prioriterade, man upplever inte hot och våld som ett stort problem, tror att det är svårt och dyrt att göra något, och känner inte till oss, säger Helena Westlund på Arbetsmiljöverket, en av dem som arbetat fram kampanjen.
Verket bedömer att de större butikskedjorna kommit en bra bit i säkerhetsarbetet, så inga kedjebutiker berörs i kampanjen.

Från månadsskiftet september/oktober och tre veckor framåt får arbetsgivarna tre utskick. De kompletteras med sms, Facebook-sidan ”Trygga butiken” och fem filmer. Efter en månad görs stickprover om informationen gett effekt.

Arbetsmiljöverket vill få fram att det går att höja säkerheten med enkla och billiga medel. Det bekräftas av Benny Johansson, arbetsmiljöinspektör som granskat många butiker i distriktet Linköping.
– Till exempel personalentréer är utsatta områden, speciellt nu när det börjar bli mörkt ute. En kamera och bildskärm får du för 1 500 kronor. Det är inte mycket pengar för att få bra överblick, men det gör ändå stor nytta.

Informationskampanjen ska komplettera Arbetsmiljöverkets inspektioner. Sedan början av 2010 har verket besökt 3 000 butiker i olika branscher och storlekar för att granska hur de förebygger rån och tar hand om personalen om det inträffar. Många har fått bakläxa. Det vanligaste kravet har varit att förbättra personalens säkerhetskunskaper.

Rapport från Brå rekommenderar information

• En ny rapport om butiksrån från Brottsförebyggande rådet, Brå, rekommenderar just riktade informationsinsatser mot högriskbutiker.

• Rapporten visar att sett till antal butiker löper videobutiker särskilt stor risk för rån, då ensamarbete och sena öppettider är vanligt.

• Flest butiksrån sker i storstäderna, mellan november till februari, oftast klockan 18 till 22, enligt rapporten.