Bemanningsföretagens webbupprop ”Vi kallar oss” syftar till att hitta ett gemensamt namn på bemanningsanställda genom att låta allmänheten lämna förslag och sedan rösta fram den benämning de anser bäst.
– De tar bara in några procent av de förslag som kommer in. De kritiska uttrycken sållas bort. Det visar att de inte har förbättrat relationen med sina anställda och att de inte tar kritiken på allvar, säger Handels andre vice ordförande Tommy Tillgren.

 Många av de namnförslag som kommit in varit negativt laddade ord i stil med hora och slav. Kritikerna har också startat en Facebooksida där man anklagar kampanjen för att vilja tysta ned de bemanningsanställdas missnöje. De negativt laddade namnförslagen är nämligen bortplockade från kampanjens hemsida, där man kan rösta fram det man tycker är bäst. I stället toppas den av ett förslag från presschefen på Almega som är en branschorganisation för tjänsteföretag.

Men bemanningsföretagen vd Henrik Bäckström ser ingen motsägelse i att försöka ta fram en neutralt värdeladdad benämning på bemanningsanställda samtidigt som med att man jobbar med att förbättra relationen till de anställda.
– Det här är verkligen inte tänkt att släta över vad som inte fungerar i branschen. Och det enda som tagits bort är sådant som är kränkande, diskriminerande och helt under bältet, säger han.