Det var i fredags som konsumentföreningen Coop Nord gick ut med att man överväger att tillfälligt stänga butiken i Jörn, utanför Skellefteå. Efter det beskedet sattes två väktare in i butiken, och man har hållit öppet. Men när vakterna försvinner i dag ska en ny bedömning göras. En stängning kan träda i kraft omgående.

De anställda känner sig otrygga, hotade och maktlösa. Kjell Edlundh, Coop Nords informationschef, berättar att en mindre grupp narkotikapåverkade personer ligger bakom problemen – hot om våld, snatterier och stölder. Polisen har fått gripa in. Förra veckan eskalerade det.
– Vi tar vårt arbetsgivaransvar och ger butikschefen mandat att tillfälligt stänga, vi kan inte garantera medarbetarnas säkerhet. Än har ingen skadats rent fysiskt. Våra instruktioner till de anställda är att ta ett steg tillbaka om det är risk för liv och hälsa. Deras väl och ve är mer värt för oss än några korvringar som snos, säger Kjell Edlundh.

Att använda väktare ser Coop Nord inte som en långsiktig lösning. Dels för att det är dyrt, dels för att det är svårt att hitta väktare som kan finnas i butiken på helgerna. Nu uppmanar man myndigheterna att agera.

Om butiken drar det så långt som till att stänga är det oklart hur länge dörrarna hålls låsta.
– Det blir under den tid det tar att återställa tryggheten. Det kan ta en eftermiddag, två dagar, två månader. I så fall handlar det om en slags force majeure, så jag har svårt att se att vi skulle skicka hem personalen utan lön, säger Kjell Edlundh.

Skyddsombudet i butiken vill i dagsläget inte uttala sig, utan hänvisar till informationschefen.