– Vi är glada för de tjänster vi lyckades behålla, men besvikelsen är ändå stor över att så många heltidstjänster försvinner. Vi nådde inte ända fram säger, Brigitta Mauritz, klubbordförande.

– Vi har lyssnat på de anställda i Uppsala och lyckades tänkta utanför ramarna. Så kunde några heltidstjänster bevaras, säger Bo Holmberg som är affärsområdeschef på Akademibokhandeln.

Det var i mars som bokkedjan bestämde sig för att göra om heltider till deltid. Anledningen är att man gått med förlust de senaste åren. Genom att ha mer personal på tider då många besöker butikerna och mindre personal när färre gör det hoppas Akademibokhandeln öka försäljningen och på så vis mota förlusterna. Konsekvensen för de anställda är att de får sina heltider omgjorda till deltider.  Något de reagerat starkt på. Butiken i Uppsala var först ut i att förhandla om arbetstidsförkortningen och här hade personalen egna lösningar på hur de skulle kunna arbeta som företaget vill – utan att skära i heltiderna.  De mötte motstånd och ett tag var läget låst i förhandlingarna.  Men nu har alltså 5 av 14 heltidstjänster räddats.

Totalt har Akademibokhandeln ändrat arbetstiderna för anställda i 20 butiker. I dagsläget pågår förhandlingar på ytterligare ett fåtal butiker. Enligt Bo Holmberg har runt 40 personer fått sina arbetstider kortade.
– Det är inte kul att behöva gå ner i arbetstid, men jag tror att vår personal ändå förstår varför vi måste göra så här. Vi har gjort en förlust och det finns två sätt för Akademibokhandeln att överleva. Vi måste öka vår försäljning eller få ner våra kostnader. Den nya bemanningen är ett sätt att öka försäljningen. Nu ser vi en liten ljusning, säger Bo Holmberg.

Fakta

Nya arbetstider från årsskiftet

Akademibokhandeln har cirka 700 anställda, varav 90 heltidstjänster. Det är de största butikerna som har flest heltider.

I Uppsala finns 14 heltidstjänster. Vid årsskiftet börjar de nya arbetstiderna att gälla och då kommer endast fem av dessa 14 heltider att vara kvar.