Arbetsmiljöverket kommer i år och nästa år att granska 1400 företag – både bemanningsföretag och deras kundföretag. Arbetsmiljöansvaret för bemanningsanställda delas mellan företaget som hyr ut och det som hyr in. Risken finns att arbetsmiljöfrågorna hamnar mellan stolarna.
– Ett bra arbetsmiljöarbete inom bemanningsbranschen förutsätter ett fungerande samspel, säger Mikael Sjöberg, generaldirektör på Arbetsmiljöverket.

Arbetsolyckor är vanligare i bemanningsbranschen än på övriga arbetsmarknaden, och unga inhyrda är extra utsatta. De senaste sex åren har 2 500 arbetsolyckor i branschen lett till sjukfrånvaro.

Inhyrd arbetskraft är vanligt inom lagerbranschen. Handels välkomnar Arbetsmiljöverkets tillsynssatsning.
– Lagerarbetet kan innebära tunga lyft. Det finns en risk att arbetsskador inte upptäcks när personalen byts ut med jämna mellanrum. Då vidtar man heller inte de åtgärder som skulle behövas, säger Handels andra vice ordförande Tommy Tillgren.