– Det kommer bli bättre nu i och med att vi fått en ny ägare. Det känns bra, säger Malin Blomqvist som har jobbat i livsmedelsbutiken i 20 år.

I oktober tog Ica över butiken och de har nu ansvar för att rätta till bristerna i arbetsmiljön, men det är inte de som kan bli skadeståndskyldiga, utan den gamla ägaren Åsele Livs AB.

Redan i mars 2009 påtalade Arbetsmiljöverket brister i butikens arbetsmiljö. Butiken saknar rutiner för att förebygga ohälsa och olycksfall. Bland annat har de anställda inte fått utbildning eller hjälpmedel för att förebygga belastningsskador. Det trots att två personer i dag lider av besvär i axlar och en av dem regelbundet går hos sjukgymnast. Sedan 2009 har Arbetsmiljöverket gjort ett antal besök i butiken, senast nu i september men utan resultat. Därför kräver nu Arbetsmiljöverket att Åsele Livs AB betalar ett skadestånd på 50 000 kronor. Ärendet ligger hos förvaltningsrätten i Stockholm.

Nya butikschefen har varit på plats sedan första oktober och han säger att han har börjat och kommer att ta tag i arbetsmiljöbristerna.
– Det är oerhört viktigt att personalen mår bra. Jag har lyssnat väldigt mycket på dem, säger han.