Sedan maj 2010 har Lidl ett bonussystem som ger de anställda mellan 850 och 2 600 kronor extra varje månad som butiken höjer omsättningen med minst 5 procent jämfört med samma månad ett år tidigare.

Butiksbakat bröd i bake off-anläggningar har visat sig locka många kunder. De 27 Lidl-butiker som hittills fått sådana installerade har höjt omsättningen så kraftigt att de anställda ofta kunnat kvittera ut rejäla summor i bonus.

Lidl har nu bestämt att tillfälligt ändra bonussystemet för butiker som får bake off installerat. De närmaste tolv månaderna efter installationen höjs gränsen för maxbonus från 15 til 30 procents ökning av omsättningen. Ändringen träder i kraft 1 november.

Bonusen som ger ersättning utöver kollektivavtalet är ensidigt beslutad av företaget, och inte förhandlad med facket. Matilda Zachrisson, fackombud i en av Lidls två butiker i Halmstad, klagar inte.

– Att ha chans till bonus är väldigt positivt – går det så går det. I vår butik har vi inte fått bonus på länge, delvis för att vi tappat kunder till vår andra butik sedan de fick bake off. Vi hoppas vinna tillbaka några när vi också får bake off nästa år.