För samma försäkringssumma ska jag nu betala 154 kronor i månaden i premie. Tidigare har jag betalt 80 kronor i månaden.

Min pension har sänkts med 7 procent i förhållande till löneutvecklingen. Men livförsäkringspremien har fördubblats. Har min kamporganisation Handels tagit del av detta och förhandlat fördelaktigt för oss?

Försäkringarna är väl en medlemsförmån. Får nya pensionärer ansluta sig till denna begravningsförsäkring?

Lasse Nilsson